Školní jídelna - Pánev FRIMA VarioCooking Center

Základní informace

Investor: Město Dobřany
Místo stavby: Dobřany
Termín realizace: 2018

Předmět díla

Dodávka a montáž pánve FRIMA VarioCooking Center – Standard 211 včetně zaškolení obsluhy. Provedení souvisejících stavebních prací: osazení vpusti, kanalizační potrubí, připojení vody a elektro přípojka. Dále pak dle požadavku zákazníka další stavební práce v prostoru přípravny zeleniny, zejména demolice dělící příčky.

Stavební práce provedla firma PPD stav s.r.o.