Menza - Multifunkční tlaková el. pánev

Základní informace

Investor: Západočeská univerzita v Plzni
Místo stavby: Plzeň
Termín realizace: 2018

Předmět díla

Dodávka a montáž multifunkční tlakové elektrické pánve objemu 160 l, včetně zaškolení obsluhy.