Gastro zařízení 33. MŠ

Základní informace

Investor: 33. Mateřská školka
Místo stavby: Plzeň
Termín realizace: 2018

Předmět díla

Dodávka a montáž gastro zařízení včetně zaškolení obsluhy.