Výstavba sportovní haly města Plzně ul. Krašovská - Gastro

Základní informace

Investor: Město Plzeň
Místo stavby: Plzeň
Termín realizace: 2022

Předmět díla