Dvůr Krasíkov - kuchyně a výdej - projekt gastro

Základní informace

Investor: soukromý investor
Místo stavby: Krasíkov
Termín realizace: 2022

Předmět díla