Sportovní areál Prokopávka - gastro

Základní informace

Investor: Město Plzeň
Místo stavby: Plzeň
Termín realizace: 2021

Předmět díla

Kompletní gastro vybavení:

- kuchyně

- výdej

- bar