Zázemí restaurace Kiboko - projekt gastro

Základní informace

Investor: ZOO Plzeň
Místo stavby: ZOO Plzeň
Termín realizace: 2019

Předmět díla

Projektová dokumentace gastro provozu pro zázemí restaurace Kiboko v ZOO Plzeň.