Výrobní závod

Základní informace

Investor: soukromý investor
Místo stavby: Plzeň
Termín realizace: 2019

Předmět díla

Osazení nových odvodňovacích žlabů v kuchyni, vyčištění vzduchotechnicky a provedení nového odvodu tuků ze vzduchotechniky v kuchyni.

Vzhledem k třísměnnému provozu byly práce prováděny v krátkych technologických výlukách dle požadavku objednatele.

Související stavební práce byly prováděny ve spolupráci se společností PPD stav s.r.o..